×
 

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt vindt u diverse stands met deskundigen van UWV. Hier kunt u met hen in gesprek over uiteenlopende onderwerpen die aan bod zijn geweest tijdens de kennissessies. Het is dit jaar helaas niet mogelijk vragen te stellen tijdens de 25 minuten durende sessies. Wel is elke kennissessie gekoppeld aan een informatie- en voorlichtingsstand. Daar kunt u op specifieke gebieden al uw vragen stellen en uw eigen casuïstiek voorleggen. Met overige vragen kunt u terecht bij de stand Vraag het UWV.

Stand op de informatiemarkt Stel hier uw vragen over
Sociale zekerheid actueel Alle (voorgenomen) wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en voorstellen uit het regeerakkoord.
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
 • Loonkostenvoordeel (LKV)
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Jeugd-LIV
 • Recht & hoogte
 • Wat u moet doen om LKV of LIV te ontvangen
Eigenrisicodragen ZW Het eigenrisicodragen voor de Ziektewet. (Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt u minder premie. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar u de Ziektewet-uitkering.)
Informatie over het werkgeversportaal, Digipoort & eHerkenning)
 • Digitalisering
 • Het werkgeversportaal
 • Het aansluiten op Digipoort
 • eHerkenning (uw digitale handtekening)
Eigenrisicodragen WGA Het eigenrisicodragen voor de WGA.
(Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan betaalt u minder premie. Als een (ex-)werknemer dan arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV maar u de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie.)
Eigenrisicodragen WW Het eigenrisicodragen voor de Werkloosheidswet (WW). (Werkgevers in de sector Overheid & Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW.)
Personeel via UWV & de voordelen
 • Scholing
 • Proefplaatsing
 • Begeleiding en/of tegemoetkoming in loonkosten voor werknemers met een uitkering van UWV.
Voorzieningen Diverse soorten voorzieningen
Personeel & uw zoektocht
 • De dienstverlening van de Werkgevers Servicepunten in de regio
 • Werk.nl
Vraag het UWV De uitvoering van sociale zekerheid en werknemersverzekeringen.
Lid worden van het UWV Werkgeversklantenpanel? Meld u hier aan
Forum salarisadministratie Belastingdienst Meer informatie ontvangt u hier
Zieke werknemer
 • Het tweedespoortraject
 • Hoe u een loonsanctie voorkomt
 • Uw bedrijfsarts
 • De Wet verbetering poortwachter
Arbeid en ontslag
 • De uitvoeringsregels ontslag
 • Het ontslag van een zieke werknemer
 • De herplaatsingsverplichting
 • Het afspiegelingsbeginsel
 • Arbeids- en ontslagrecht