Over de UWV Werkgeverscongressen

De UWV Werkgeverscongressen vormen het jaarlijkse kennisevenement met exclusieve informatie van UWV voor HR-professionals en vertegenwoordigers van (middel)grote werkgevers in Nederland. De kosteloze congressen bieden jaarlijks aan zo’n 2.000 werkgevers de kans om met UWV in gesprek te gaan.

U kunt deelnemen aan één van de fysieke congresdagen. UWV organiseert deze verspreid over Nederland. De locaties vindt u binnenkort hier. Bovendien zal UWV het Werkgeverscongres ook op twee nog nader te bepalen data online organiseren.

Een congres bestaat uit diverse sessies waaruit u kunt kiezen. Tevens kunt u te allen tijde de informatie- en voorlichtingsmarkt bezoeken en uw vragen stellen aan één van onze UWV deskundigen of deze vragen middels een chatfunctie stellen tijdens één van de online congresdagen.

Programma
Tijdens de congressen wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom sociale zekerheid. Binnenkort volgt hier het programma. 

Informatiemarkt
De informatiemarkt bestaat uit stands met deskundigen van diverse divisies van UWV die alles weten over de onderwerpen die in de sessies aan bod komen. U kunt gedurende het gehele dagdeel bij de stands terecht met uw vragen en/of casuïstiek. Tijdens de online congresdagen staan de UWV experts middels een chatfunctie doorlopend voor u klaar zodat u antwoord krijgt op uw vragen.

Kennis op peil houden
UWV wil eraan bijdragen dat werkgevers hun kennis op peil houden over ontwikkelingen binnen UWV en in de sociale zekerheid (zoals nieuwe wet- en regelgeving, hoe UWV daarmee omgaat en wat dat betekent voor u), zodat u die kennis kunt benutten in uw dagelijkse werk. Naast de informerende rol van UWV is het goed om met werkgevers in gesprek te gaan. UWV biedt een luisterend oor, maakt actuele onderwerpen bespreekbaar en denkt mee over oplossingen.

Deelname
Bent u HR-adviseur of vertegenwoordiger bij een (middel)grote werkgever, dan kunt u kosteloos deelnemen aan één van de congressen fysiek óf online.

  • mojoimagealt-8158-alt
  • mojoimagealt-8188-alt
  • mojoimagealt-8190-alt
  • mojoimagealt-8189-alt