×
 

Over de UWV Werkgeverscongressen 2018

De UWV Werkgeverscongressen vormen het jaarlijkse kennisevenement met exclusieve informatie van UWV voor HR-professionals van (middel)grote werkgevers in Nederland. De gratis congressen bieden jaarlijks zo’n 2.000 werkgevers de kans om live met UWV in gesprek te gaan. U kunt deelnemen aan een van de congresdagen. UWV organiseert deze verspreid over Nederland. De locaties vindt u hier. Een congres bestaat uit een plenaire start, verschillende kennissessies en een informatie- en voorlichtingsmarkt. Tijdens de kennissessies gaat u in gesprek met de deskundigen van UWV over een van de vele onderwerpen.

Programma
Tijdens de congressen wordt u bijgepraat  over de laatste ontwikkelingen rondom sociale zekerheid. Tijdens de verschillende sessies bespreekt UWV onder meer het belang dat werkgevers een tweedespoortraject re-integratie adequaat uitvoeren om een loonsanctie te voorkomen en alle juridische zaken omtrent ontslag en ziekte. Verder hoort u over financiële voordelen en voorzieningen waarvan u als werkgever gebruik kunt maken als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Ook is er aandacht voor digitaal communiceren via het werkgeversportaal/Digipoort & eHerkenning. Vragen over het wel of niet eigenrisicodrager worden? Bespreek ze tijdens de congressen. Bekijk hier het programma. 

De informatiemarkt bestaat uit 14 stands met deskundigen van diverse divisies van UWV die alles weten over de onderwerpen die in de kennissessies aan bod komen. U kunt gedurende de hele middag bij de stands terecht met uw vragen en/of casuïstiek.

Kennis op peil houden
UWV wil eraan bijdragen dat werkgevers hun kennis op peil houden over ontwikkelingen in de sociale zekerheid (zoals nieuwe wet- en regelgeving, hoe UWV daarmee omgaat en wat dat betekent voor werkgevers) en ontwikkelingen binnen UWV, zodat zij die kunnen benutten in hun dagelijkse werk. Naast de informerende rol van UWV is het goed om met werkgevers in gesprek te gaan. UWV biedt een luisterend oor, maakt actuele onderwerpen bespreekbaar en denkt mee over oplossingen.

Deelname
Bent u HR-adviseur bij een (middel)grote werkgever, dan kunt u kosteloos deelnemen aan een van de UWV Werkgeverscongressen.

Vanaf nu kunt u uw interesse voor deelname aan de UWV Werkgeverscongressen kenbaar maken. Zodra aanmelden mogelijk is (vanaf 15 augustus), ontvangt u dan van ons per mail een uitnodiging om u aan te melden (bij voldoende beschikbaarheid).

mojoimagealt-6353-alt

 

mojoimagealt-6355-alt
mojoimagealt-6354-alt