×
 

Kennissessies

 • Wet Arbeidsmarkt in Balans

  Wet Arbeidsmarkt in Balans Na afronding van van deze sessie:

  - Weet u wat de WAB inhoudt voor tijdelijke contracten en kunt een afweging maken of u iemand een tijdelijk dan wel vast contract biedt.
  - Kent u de nieuwe regels voor het inzetten van payrollers.
  - Kent u de cumulatiegrond bij ontslag.
  - Kent u de mogelijkheden en valkuilen van de Wet werk & zekerheid en de WAB.
 • Compensatieregeling transitievergoeding

  De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 ingegaan. Daarnaast is er een regeling voor de aanvraagprocedure en de verstrekking van de vergoeding. Aanvragen van compensatie zijn vanaf 1 april 2020 mogelijk. U kunt dan met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd sinds 1 juli 2015 deze compensatie aanvragen.

  Na afronden van deze sessie:
  - Weet u wat de compensatieregeling voor u betekent.
  - Weet u hoe u per 1 april 2020 een aanvraag moet indienen bij UWV.
 • Sociale Verzekeringen Actueel

  Sociale verzekeringen zijn niet alleen complex, maar zijn ook voortdurend in beweging. Bij deze sessie wordt u meegenomen in de relevante wijzigingen in de sociale verzekeringen en afspraken uit het regeerakkoord die op u van toepassing zijn.

  Na afronden van deze sessie:
  - Bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken van (op handen zijnde) wijzigingen in de sociale verzekeringen in 2019 en 2020.
 • No riskpolis

  Toelichting: De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u een Ziektewetuitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij/zij ziek wordt en dat u geen hogere premie hoeft te betalen als hij/zij in de WGA komt.
  Na afronden van deze sessie:
  - Bent u bekend met de voordelen van de no-riskpolis.
  - Weet u voor welke werknemers u de no-riskpolis kunt aanvragen.
  - Weet u hoe u de no-riskpolis kunt aanvragen.
 • Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  Toelichting: De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.
  Na afronden van deze sessie:
  - Weet u wanneer u recht heeft op het LKV, LIV en/of jeugd-LIV.
  - Weet u hoe hoog het LKV, LIV en/of jeugd-LIV per werknemer is.
  - Weet u wat u moet doen om het LKV, LIV en/of jeugd-LIV te krijgen.
  - Weet u hoe en wanneer u het LKV, LIV en/of jeugd-LIV ontvangt.
 • Ontslagprocedure wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

  Welke stappen moet u nemen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer? De verschillende fases van de procedure komen aan bod: aanvraag, verweer, beslissing en wat daarna? Verder bespreken we de ontwikkelingen in 2019.
  Na afronden van deze sessie:
  - Kent u de criteria van de ontslaggrond langdurige arbeidsongeschiktheid.
  - Weet u wat nodig is voor het opstellen van een ontslagaanvraag.
  - Bent u op de hoogte van de wijzigingen in 2019.
 • WNRA

  In deze sessie leggen we u uit wat de WNRA regelt. Wat verandert er en blijft hetzelfde?
  Na afronden van deze sessie:
  - Kent u de achtergrond van de WNRA.
  - Weet u de relevante informatie te vinden.
  - Bent u op de hoogte van de inhoud van de WNRA.
 • De Wet Banenafspraak: het laatste nieuws!

  Eind 2018 is het Breed Offensief gepresenteerd als gevolg van de Banenafspraak. Een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Hoe staat het nu met het Breed Offensief? Wat betekent dit voor u als werkgever? En welke veranderingen kunt u verwachten vanuit UWV in 2020?
  Na afronden van deze sessie:
  - Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wet Banenafspraak.
  - Weet u welke (wets)wijzigingen u per 2020 kunt verwachten.
  - Is voor u inzichtelijk wat dit concreet betekent voor uw organisatie.
 • Voorzieningen

  Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen. Dit noemen wij voorzieningen. Maar wat zijn voorzieningen nu precies? Waar moet ik dan aan denken en hoe moet ik die aanvragen?
  Na afronden van deze sessie:
  - Heeft u voldoende kennis over de verschillende voorzieningen die UWV biedt om een persoon te ondersteunen bij het aan het werk komen óf blijven.
  - Weet u dat de voorziening altijd gerelateerd wordt aan de werkzaamheden die de persoon uitvoert óf gaat uitvoeren. Dit kan in een dienstbetrekking maar ook als zelfstandig ondernemer.
  - Weet u dat UWV voor een werkgever een onderscheid maakt tussen werknemers- en werkgeversvoorzieningen.
 • Ontwikkelingen ontslagrecht

  In deze sessie gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het ontslagrecht. We bespreken de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie.

  Na afronden van deze sessie:
  - Kent u de wijzigingen in de wet- en regelgeving rond het ontslagrecht.
  - Bent u op de hoogte van de relevante jurisprudentie.Verdiepingssessies
Ga in discussie en deel uw ervaring onder leiding van een ervaren UWV expert en leer van uw mede-werkgever over complexe wet- en regelgeving waar u als werkgever mee worstelt.

 • Eigenrisicodragen

  Bent u eigenrisicodrager of wilt u het worden? Uw eigen risico dragen kan voor de WGA (onderdeel van de WIA) of voor de Ziektewet. Bent u een werkgever in de sector Overheid en Onderwijs? Dan bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WW (Werkloosheidswet). Tijdens deze sessie kunt u al uw vragen en dilemma’s op het terrein van eigen risico dragen met ons bespreken.

  Na afronden van deze sessie:
  - Heeft u meer inzicht in de complexe keuze waarbij onder andere verzekering, financiering, verzuim, re-integratiebeleid en de administratieve organisatie een grote rol spelen. Daardoor bent u beter in staat uw keuze te bepalen.Inspiratiesessies
Inspirerende sessies over vernieuwing in het HR domein.

 • Oplossing voor werkgevers: Employer branding

  Employer Branding is één van de oplossingsrichtingen bij krapte op de arbeidsmarkt. De onderzoeken zeggen dat “sterke merken” een betere kans maken op de arbeidsmarkt om nieuw personeel in te laten stromen en te behouden. Maar hoe bouwt u een sterk Employer Brand?

  Na afronden van deze sessie:
  - Heeft u zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  - Weet u dat Employer Branding een oplossingsrichting is bij krapte op de arbeidsmarkt.
  - Kunt u zelf aan de slag met drie stappen die u helpen bij het bouwen van uw Employer Brand.
 • Oplossing voor werkgevers: The Candidate Experience

  De arbeidsmarkt is gespannen. Steeds meer werkgevers investeren in employer branding. Met een sterk employer brand kunnen werkgevers de juiste mensen aantrekken en behouden. Het imago van werkgevers wordt voor een groot deel bepaald door de candidate experience. Werkgevers zijn benieuwd hoe zij dit kunnen verbeteren. De candidate experience is de ervaring die de sollicitant opdoet tijdens het recruitmentproces. Vanaf het lezen van de vacature en het eerste contact met uw organisatie tot en met de eventuele eerste werkdag. Dit heeft grote invloed op imago. Hoe kunt u dit verbeteren?

  Na afronden van deze sessie:
  - Heeft u zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de candidate experience
  - Weet u welke invloed de candidate experience heeft op uw employer brand
  - Kent u de drie belangrijkste stappen om uw candidate experience te verbeteren