×
 

Sessies

 • Tweedespoor adequaat

  Waar moet het traject aan voldoen? Welke verwachtingen heeft UWV?
  Te bespreken onderwerpen zijn onder meer het trajectplan, doelbanen en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

  Sprekers: arbeidsdeskundigen van UWV
 • Verzekeringsarts versus bedrijfsarts

  Verschillende belangen en dilemma’s met betrekking tot de verzekeringsarts en de bedrijfsarts.
  De bedrijfsarts ziet de werknemer het hele jaar en de verzekeringsarts één moment. Hoe werkt dit precies?

  Sprekers: bedrijfs- en verzekeringsartsen van UWV
 • Ik heb een loonsanctie, wat nu?

  De gevolgen van een sanctie en de verschillende belangen van werknemers en werkgevers.
  Hoe bekort u de sanctie? Wat is de duur van een sanctie? Mogelijke positieve gevolgen voor werknemer en werkgever.

  Sprekers: arbeidsdeskundigen van UWV
 • In gesprek over re-integratie

  Gelegenheid tot maatwerk en discussie met deskundigen van UWV (verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) over alledaagse voorkomende dilemma’s en uitzonderingen tijdens de re-integratie.

  Sprekers: arbeidsdeskundigen van UWV
 • Actualiteiten uitvoeringsregels ontslag

  In de zomer van 2018 worden de uitvoeringsregels ontslag aangepast.
  In deze sessie geven we een overzicht van de wijzigingen en bespreken we de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen.

  Sprekers: advocaat & businessadviseur van de landelijke afdeling Arbeid juridische dienstverlening
 • Ontslag zieke werknemer

  Welke stappen moeten worden gezet bij ontslag van een zieke werknemer? De verschillende fases van de procedure komen aan bod: aanvraag, verweer, beslissing. En wat daarna?

  Sprekers: advocaat & businessadviseur van de landelijke afdeling Arbeid juridische dienstverlening
 • De herplaatsingsverplichting

  Ontslag is mogelijk als er een redelijke grond is en herplaatsing van de werknemer binnen redelijke termijn niet mogelijk is. In deze sessie lichten we de herplaatsingsverplichting toe. Sprekers: advocaat & businessadviseur van de landelijke afdeling Arbeid juridische dienstverlening
 • Het afspiegelingsbeginsel

  Op basis van het afspiegelingsbeginsel wordt de ontslagvolgorde bepaald bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. We leggen de belangrijkste begrippen uit en gaan in op de actualiteit.

  Sprekers: advocaat & businessadviseur van de landelijke afdeling Arbeid juridische dienstverlening
 • Eigenrisicodragen WGA

  Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Wat zijn uw verantwoordelijkheden en verplichtingen? Eigenrisicodragen WGA: de keuze is aan u?!

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Sociale Verzekeringen Actueel

  In deze sessie wordt u meegenomen in de relevante en voorgenomen wijzigingen in de sociale verzekeringen.

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Wet tegemoetkoming loondomein

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Tijdens deze kennissessie gaan we nader in op de ins en outs van deze wet.

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Eigenrisicodragen ZW

  Kiest u er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaalt niet UWV maar u de Ziektewet-uitkering voor werknemers die onder het eigenrisicodragerschap vallen. U bent onder andere ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer. Wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen? Eigenrisicodragen ZW: de keuze is aan u?!

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Eigenrisicodragen WW

  Als werkgever in de sector Overheid & Onderwijs bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WW. U betaalt geen WW-premie, maar wel de kosten van de WW-uitkering. In deze sessie gaan wij in op zaken als re-integratieverantwoordelijkheid, ontheffing van WW-verplichtingen, verwijtbaar gedrag en de taakverdeling tussen u en UWV.

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Digitalisering (Werkgeversportaal, Digipoort & ontwikkelingen)

  Digitalisering: digitaal communiceren met UWV kan via het Werkgeversportaal en Digipoort.
  Tijdens deze kennissessie nemen wij u mee in de mogelijkheden van deze twee kanalen en geven we een vooruitblik naar nieuwe digitale diensten en de aansluiting op eHerkenning zodat we meer en extra beveiligde diensten aan kunnen bieden.

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV
 • Personeel via UWV & de voordelen

  U wilt een werknemer met een uitkering van UWV in dienst nemen. UWV kan daarbij helpen door onder andere scholing, proefplaatsing, begeleiding en/ of tegemoetkoming in loonkosten. Tijdens deze sessie nemen wij u in vogelvlucht mee, in wat UWV hierin voor u kan betekenen.

  Sprekers: landelijk adviseurs Werkgeverdiensten UWV
 • Voorzieningen

  Als u een werknemer in dienst heeft of neemt met een ziekte of handicap, kunt u een vergoeding aanvragen voor de eventuele kosten van aanpassingen aan de werkplek of van hulpmiddelen. Dit noemen wij voorzieningen. Maar wat zijn voorzieningen nu precies? Waar kunt u dan aan denken en hoe vraagt u zo’n vergoeding aan?

  Sprekers: managers Voorzieningen UWV
 • Personeel & uw zoektocht

  Als HR professional heeft u te maken met personeel. Zeker in deze tijden van krapte is het zoeken en vinden van personeel een ware zoektocht. Maar ook andere vraagstukken komen bij het in dienst nemen en houden van personeel aan de orde. Waar kunt u dan terecht en welke mogelijkheden heeft u zelf om hiermee aan de slag te gaan?

  Sprekers: landelijk adviseurs Werkgeverdiensten UWV
 • De no-riskpolis

  Een werknemer met ziekte of handicap in dienst hebben/nemen? Alles wat u moet weten over de no-riskpolis.

  Spreker: accountmanager Werkgeversdienstverlening UWV